• block

  • block

  • block

  • block

"LOS ANGELES-ADVOCATS-DETECTIUS-ASSESSORIA va començar la seva activitat professional l'any 1994.

El nostre objectiu és:
Primer, la defensa dels interessos jurídics de particulars i empreses, oferint un tracte personalitzat d'acord amb les necessitats concretes de cada client i donar solucions legals als problemes dels nostres clients.
Segon, informar fefaentment als nostres clients sobre tot allò que els preocupa mitjançant les nostres investigacions privades.
Tercer, assessorar els nostres clients tant als àmbits fiscal, comptable i laboral, com a la contractació de les assegurances més habituals (llar, comerç, automòbil, accidents, assistència sanitària, vida, plans de pensió i de jubilació, etc.).

Prestem els nostres serveis preferentment a les comarques de l'Alt i Baix Penedès, Barcelonès i Tarragonès."

LOS ANGELES-ADVOCATS-DETECTIUS-ASSESSORIA © 2012 - Tel. 93 891 84 39 - E-mail